Stowarzyszenie kolekcjonerskie

stowarzyszenie kolekcjonerskie

AKS ``Strzelam bo lubię``

Do stowarzyszenia kolekcjonerów broni palnej AKS „Strzelam bo lubię” może dołączyć każdy pełnoletni obywatel RP, po zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu oraz złożeniu deklaracja członkowskiej u przedstawiciela stowarzyszenia.

Głównymi celami stowarzyszenia jest promowanie kolekcjonowania broni palnej, szerzenie wiedzy o broni palnej w społeczeństwie. Stowarzyszenie realizuje działalność statutową poprzez organizowanie oraz uczestnictwo w wystawach broni palnej w formie pikników, prelekcji, spotkań członków na strzelnicy. Członkostwo stanowi ważną przyczynę od starania się o wydanie pozwolenia do posiadania broni palnej do celów kolekcjonerskich.

Deklarację należy złożyć osobiście na strzelnicy i przedstawić dowód wpłaty rocznej składki członkowskiej.

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA WYNOSI ZALEDWIE 20 zł!

Deklaracja członkowska AKS Strzelam bo lubię

Regulamin AKS Strzelam bo lubię

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie zwykłe AKS „Strzelam bo lubię”
ul. Graniczna 24A
43-502 Bronów

email: aks@strzelambolubie.eu

NIP: 6521745852, nr. ewid.: ON.512.5.11.2019

Rachunek bankowy:
BGŻ BNP Paribas 94160014621888927990000001

Zapraszamy!

Stowarzyszenie kolekcjonerskie - śląsk

Ostatnia aktualizacja