Kurs prowadzącego strzelanie LOK + szkolenie TCCC

79000 

 • Szkolenie zakończone wydaniem legitymacji prowadzącego strzelanie LOK na wszystkie kategorie.
 • CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA TCCC PROWADZONEGO PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH PODODZIAŁU AT POLICJI / ALPHA-MED
 • DWA SZKOLENIA W CENIE JEDNEGO
 • Koszt: 640 zł za wszystkie kategorie i szkolenie medyczne + 150 zł za wydanie legitymacji.

Brak w magazynie

Kategorie: , Product ID: 16381

Opis

KURS PROWADZĄCEGO STRZELANIE LIGI OBRONY KRAJU

W dniach 11 i 12 maja (sobota oraz niedziela) zapraszamy na Kurs Prowadzącego Strzelanie wg programu oraz na licencji LOK we wszystkich ośmiu kategoriach broni.

TYDZIEŃ PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA ZOSTANIE PRZESŁANY SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSU.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KURSU

 • Ukończone 21 lat,
 • Umiejętność praktycznego oraz bezpiecznego posługiwania się bronią palną.
 • Nie jest wymagane pozwolenie na posiadanie / dopuszczenie do broni palnej ani też licencja zawodnicza PZSS.

PROGRAM KURSU

Podczas kursu zostanie przepracowany materiał dydaktyczny i praktyczny zgodny z programem LOK, a w tym:

 • Zadania i obowiązki Prowadzącego Strzelanie,
 • Zasady bezpieczeństwa w kontekście min. funkcjonowania strzelnic oraz warunków prowadzenia strzelań,
 • Zagadnienia prawne wyczerpujące min. przepisy „WRS”, UoBiA, Rozporządzenia MSW z 26.08.2014 oraz Kodeksu Karnego i Kodeksu Wykroczeń.
 • Budowa i zasady działania broni oraz posługiwanie się bronią,
 • Pierwsza pomoc – szkolenie teoretyczne w postaci prezentacji multimedialnych oraz przy wykorzystaniu rekwizytów szkoleniowych,
 • Pierwsza pomoc – szkolenie praktyczna z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu służącego do maksymalnego odzwierciedlenia realnych warunków oraz scenariuszy medycznych, a w tym udzielanie pierwszej pomocy, samoratownictwo, a także organizacja wyposażenia obiektowego oraz indywidualnego w kontekście TCCC.
 • Pierwsza pomoc – egzamin,
 • Egzamin teoretyczny,
 • Ćwiczenia przygotowawcze do strzelań oraz strzelania przygotowawcze – szkolenie praktyczne
 • Strzelanie – egzamin,

CEL SZKOLENIA

 • Przeszkolenie (przygotowanie) uczestników kursu w zakresie bezpiecznego prowadzenia szkoleń strzeleckich z różnych rodzajów broni w czasie różnych form strzelań.
 • Przeszkolenie uczestników kursu z zasad udzielania pomocy (ukierunkowanej szczególnie na sytuacje związane z prowadzeniem zajęć strzeleckich).
 • Zapoznanie z dokumentami dotyczącymi uprawiania sportów strzeleckich.
 • Przedstawienie wybranych problemów prawnych związanych z bronią i formami szkolenia.
 • Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i warunkami technicznymi jakie muszą spełniać strzelnice a aspekcie możliwości prowadzeni na nich różnych formy strzelania (w tym – przykładowe regulaminy strzelnic).
 • Zapoznanie z procedurami przygotowującymi do strzelania oraz strzelanie z podstawowych rodzajów broni w zakresie posiadanych przez podmiot prowadzący uprawnień potwierdzony właściwymi dokumentami.
 • Zapoznanie z budową broni strzeleckiej, zasadami działania, sposobem przystrzeliwania broni (sprawdzenia celności broni).
 • Zapoznanie z organizacją zajęć na strzelnicy oraz wyposażeniem w pomoce niezbędne do przeprowadzenia strzelań.
 • Zapoznanie z warunkami strzelań, wydawanymi komendami i czynnościami wykonywanymi na te komendy.
 • Zapoznanie z przepisami o ewidencji broni i amunicji.

KURSANCI ZOSTANĄ PRZESZKOLENI I PRZEGZAMINOWANI Z NASTĘPUJĄCYCH RODZAJÓW BRONI

 • A – pneumatyczna;
 • B – palna bocznego zapłonu;
 • C – palna centralnego zapłonu;
 • D – maszynowa (pistolet);
 • E – samoczynna;
 • F – gładkolufowa (powtarzalna – pump action);
 • G – gładkolufowa;
 • H – czarnoprochowa

Efektem kursu będzie potwierdzenie umiejętności strzeleckich oraz nawyków ruchowych związanych bezpieczną obsługą broni w czasie strzelania; potwierdzenie umiejętności związanych z prowadzeniem strzelania w kontekście bezwzględnego przestrzegania i egzekwowania zasad bezpieczeństwa.

Kurs będzie poprowadzony przez doświadczonych instruktorów oraz trenerów strzelectwa sportowego i bojowego, a także biegłego sądowego w przedmiotowej materii. Ponad to kurs w aspektach medycznych zostanie poprowadzony przez specjalistów w zakresie medycyny cywilnej oraz medycyny pola walki, a w tym specjalistów zaawansowanych szkoleń TCCC. Problematyka prowadzenia strzelań zostanie potraktowana wielowątkowo w ujęciu strzelań cywilnych oraz strzelań służb mundurowych dla zwiększenia poziomu wiedzy kursantów.

INFORMACJE DODATKOWE

Koszt kursu 640 zł za wszystkie kategorie broni i szkolenie medyczne + 150 zł za wydanie legitymacji.

Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma certyfikat ze szkolenia medycznego.

Ważne: Kurs jest dedykowany dla osób, które posiadają umiejętności w zakresie bezpiecznego oraz poprawnego posługiwania się bronią palną. Jeżeli potrzebujesz uzupełnić swoją wiedzę oraz umiejętności w tym zakresie zapraszamy do skorzystania z usług naszej strzelnicy.

Ostatnia aktualizacja